You are currently viewing European Chicken Commitment

European Chicken Commitment

För oss på Oh Poké är djurvälfärd en viktig fråga. Därför väljer vi att arbeta enligt European Chicken Commitment, vilket innefattar välfärdskriterier för kycklingproduktion och som bland annat Djurens Rätt står bakom. Beslutet inkluderar 100 % av kycklingen i vår verksamhet. Dessutom kommer minst 20 % av kycklingarna ha haft tillgång till utevistelse. Samtliga kriterier kommer att vara uppfyllda till år 2026 och vi kommer årligen rapportera våra framsteg.